top of page

Anläggning av garageplatta i Bålsta, Håbo

Detta uppdrag fanns i Bålsta. Vi skulle grundlägga och gjuta en isolerad betongplatta till garage. Betongplattan hade 500mm höga kantelement med syllbalk, 200mm isolering på botten samt 100mm tjock betong lager. För själva markarbeten gjorde vi schaktning för garagegrunden, anläggning av dräneringssystem, samt lite planering av marken runt om garage området.

bottom of page