top of page

Gräva för rund pool i Bålsta

Här är ett uppdrag, där våra mindre maskiner fick chans att skina! På grund av trång passage på framsidan, var det ett perfekt jobb för våra mini maskiner. Syftet med det här jobbet, var att gräva för en rund pool som ska placeras ovan mark. Inget dräneringssystem skulle monteras enligt kundens önskemål. Första steget var att schakta ner för att kunna fylla poolgropen med makadam. I gropens botten och väggar placerade vi en markduk, sedan fylldes gropen med makadam och packade den ordentligt med markvibrator. Nästa steg var att lägga markduk igen för att separera stenmjöl från makadam för att undvika att stenmjölet sjunker in i makadamet, då makadam består av större stenar, medan stenmjöl är mer sandliknande. Stenmjölet var den sista lagret innan pool stommen skulle kunna byggas. 

bottom of page