top of page

Grävning av pool i Viby, Sollentuna

Gräva för pool kan ibland vara utmanande, speciellt när man har ont om plats. Som exempelvis i det här projektet, så hade vi nästan ingen plats för manöver. All material som skulle bort behövde vi lasta på lastbilen direkt för att ha plats för grävmaskinen. Bestämd storlek på poolen 4x7m tog all plats på framsidan, så det var extra viktigt att gräva gropen så noggrant som möjligt, då det skulle vara svårt att korrigera någonting senare. I övrigt var det en vanlig process att utföra markarbete till pool: gräva grop, anlägga dränering och återfylla poolen. Det var också en trä pool, vilket kräver finjustering av poolens botten med stenmjöl efter att väggar var monterade.  Under den grävningen upptäcktes en större sten, som vi valde tillsammans med kund att spräcka bort, för att få till det planerade djupet för poolmontering.

bottom of page