top of page

Markarbete för pool i  Sollentuna

Inledning till Projektet

I den vackra förorten Norrviken i Sollentuna tog vi oss an ett spännande projekt i samarbete med den erkända poolleverantören Poolvision. Vårt uppdrag var att utföra omfattande markarbeten för installationen av en 3x6 meter stor pool, vilket inkluderade allt från grävning till installation av ett avancerat dräneringssystem och återfyllning efter avslutade betongarbeten.

Grävningsprocess och Dräneringssystem

Projektet inleddes med en noggrant planerad grävningsprocess. Vårt team arbetade med precision för att bereda plats för den nya poolen, med särskild hänsyn till de tekniska och säkerhetsmässiga aspekterna av arbetet. En viktig del av projektet var installationen av ett omfattande dräneringssystem, inklusive dagvattenbrunnar. Detta system var avgörande för att säkerställa att poolområdet skulle hållas torrt och väl dränerat, vilket är vitalt för poolens hållbarhet och funktion över tid.

 

Återfyllning och Utnyttjande av Uppschaktade Massor

Efter framgångsrikt slutförda betongarbeten och när poolen väl var härdad, återfylldes det omgivande området. I detta skede fattades ett kreativt och kostnadseffektivt beslut i samråd med kunden om att återanvända de uppschaktade massorna för att jämna ut och förbättra baksidan av tomten. Denna åtgärd bidrog inte bara till att förhöja estetiken och användbarheten av kundens utomhusutrymmen utan innebar även en ekonomisk besparing genom att minska behovet av externa material och transportkostnader.

Kostnadseffektiva och Kundanpassade Lösningar

Vårt arbete präglas av en strävan efter att alltid erbjuda kostnadseffektiva och kundanpassade lösningar. Genom att integrera återanvändningen av uppschaktade massor i landskapsdesignen kunde vi erbjuda en lösning som inte bara var estetiskt tilltalande utan också ekonomiskt fördelaktig för kunden. Detta tillvägagångssätt reflekterar vårt engagemang för att utforska och implementera innovativa lösningar som uppfyller våra kunders unika behov och förväntningar.

Avslutande Ord

Detta projekt i Norrviken är ett utmärkt exempel på hur samarbete, kreativitet och kundfokus kan resultera i en framgångsrik och kostnadseffektiv lösning. Om du överväger att installera en pool eller behöver hjälp med andra markarbeten i Sollentuna- eller Uppsalaregionen, tveka inte att kontakta oss på Medverk. Vi är här för att göra ditt projekt till en verklighet.

bottom of page