top of page

Markarbete för pool i Norrviken, Sollentuna

Grävning för pool med storleken 3x6m, anläggning av dräneringssystem med dagvattenbrunn, återfylla pool efter att betongen är härdad. Vi beslutade tillsammans med kund att jämna ut baksidan av tomten med uppschaktade massor, då det fanns möjlighet att placera massorna där. Det är alltid en bra idé att se över vilka allternativ som finns för uppschaktade massor, om det till exempel finns ojämnheter i tomten, så kan man i vissa fall använda massorna för att jämna ut med. På så sätt så får kunden både en jämnare och trevligare tomt, men det kan också påverka priset, då man spar in på lastbilens transportkostnader för bortforsling. Vi på Medverk vill alltid hitta de bästa lösningarna som passar den enskilda kunden och dess behov bäst. Det här projektet var utfört i samarbete med pool leverantören Poolvision.

bottom of page