top of page

Poolgrävning i Bålsta

Utfört arbete inkluderade: schaktning för poolen 4x8m från Folkpool, förberedelse av gropens botten med anläggning av dräneringssystem, vibrering av makadam med våran padda i poolgropen, samt återfyllning.  Efter att poolen var monterad och återfylld, så finplanerade vi tomten med matjord. Den här tomten hade ett par träd och buskar som stod på tomten. Dessa var inte i vägen för vårt arbete, men eftersom vi vill att kunden ska få sin drömtomt, så hjälpte vi självklart till med nedfällning av dessa träd och buskar. För att få tillgång till trägården, monterades två sektioner av staket ner tillfälligt. Vi hittar alltid lösningar för att utföra vårt arbete så tryggt som möjligt.

bottom of page