top of page

Schaktning för pool i Enebyberg

I det här projektet  var vår uppgift att utföra markarbete för pool 3,5x7m (enligt manual från Tjällden pool). Under grävningen av poolgropen, upptäckte vi en del av berg, vilket var nödvändigt att tas bort för att kunna placera poolen på bestämd nivå. I samråd med kunden tog vi beslutet att spräcka bort berget med hjälp av hydraulik. Bergspräckning är en väldigt effektiv och trygg metod för att spräcka bort berg. Då det till skillnad från sprängning inte kräver besiktning och vibrationsmätningar, så är det en fördelaktig metod, så att arbetet kan fortlöpa utan att vänta in andra aktörer. Efter att berget var borttaget från det berörda området, så kunde vi nå det önskade djupet och börja med anläggning av dräneringssystem. Som syns på bilden, så var grundvattnet ganska högt upp i det här fallet och dränering var väldigt viktigt, för att inte det ska finnas vatten liggandes där poolen placeras. Efter placering av markduk, monterade vi dräneringsrör samt dagvattenbrunn, botten av pool var fylld med makadam, finplanerad och packad. Efter att arbetet var klart, kunde kunden fortsätta med montering av pool på egen hand.

Om ni behöver  hjälp med pool grävningen, stenspräckning eller annan typ av markarbete inom Stockholms området, tveka inte att kontakta oss!

bottom of page