Markarbeten

 

Underarbete inom bygg är något som ofta underskattas och det är en extremt viktig del som man måste få rätt, från början. Oavsett om du ska bygga en bod, en husgrund eller en pool så krävs korrekt grävarbete och olika markarbeten kan skilja sig beroende på vem du anställer.

 

Frågar du olika hantverkare så kommer du få samma svar, markarbete, eller underarbetet är viktigt, punkt slut. Så vid grävarbeten och schaktning så är det viktigt att du får till undergrunden på ett bra sätt.

 

Markarbete - där det kan uppstå problem

 

Innan du börjar med grävarbeten och schaktning kan det vara svårt att veta vad som väntar. Det är inte förens du har börjat gräva som du kan få en helhetsbild. Du kan dock göra en så ordentligt grundundersökning som möjligt och något som alltid rekommenderas.

 

Markentreprenad bör fokusera på att grundläggningen är solklar i det att beställaren och den som står för markarbete är med på vad som ska göras och vilka förväntningarna är. En grund kan vanligtvis bara läggas på vanlig mark och där all matjord är borttagen, så är näst intill en omöjlighet för en byggfirma att sätta ett pris på detta.

 

Därför är det ofta så att en markentreprenör ofta ger ett pris som utgår från markförhållanden som är normala. Med markarbete brukar det här uppstå att firman behöver gräva djupare och få bort större massor av mark eller jord som tidigare inte var med i planeringen.

 

Punkter att tänka på vid markarbete

 

  • Som vi var inne på tidigare är det viktigt med en grundundersökning vars syfte är att få fram vilka markförutsättningar man har att arbeta med.

  • Det blir ofta mycket överblivet material i samband med markarbete, därför bör du tänka noga på vad du ska göra med allt överblivet material.

 

Tillslut vill vi säga att just markarbete är något som man bör anlita någon för då det är grunden för allt annat jobb som kommer efter, och därför är det extremt viktigt att det blir rätt gjort.

  • Instagram
  • Facebook Social Icon