top of page

Bergspräckning i Danderyd, Stockholm

Inledning till Projektet

I hjärtat av Danderyd, Stockholm, antog vårt team en ambitiös utmaning: att förbereda grunden för en thermopool på en tekniskt utmanande, lutande tomt. Detta projekt krävde inte bara teknisk skicklighet utan också en djup förståelse för den omgivande miljön och dess unika krav.

 

Utmaningen med Bergspräckning

Kärnan i detta projekt involverade spräckning av cirka 15 kubikmeter berg. Denna avgörande fas var nödvändig för att skapa tillräckligt med utrymme på den lutande tomten för poolens konstruktion. Utmaningen låg i att välja en metod som kombinerade säkerhet med effektivitet, för att säkerställa projektets framgång utan att kompromissa med arbetsplatsens eller omgivningens säkerhet.

 

Bergborrning

Ett signifikant steg i förberedelsen av vår thermopool i Danderyd var bergborrningen, en process som krävde både precision och teknisk expertis. För detta ändamål använde vi oss av en innovativ metod: borrning med en borrstav monterad på en grävmaskin. Denna teknik möjliggjorde en effektiv och smidig bergborrning, vilket var avgörande för projektets framgång.

 

Användningen av Darda

För att möta dessa utmaningar valde vi att använda oss av Darda-hydrauliska spräckcylindrar. Denna teknik är framstående inom branschen för sin förmåga att utföra arbete med minimal påverkan på omgivningen. Den hydrauliska spräckningsprocessen med Darda är unik, eftersom den är vibrationsfri, vilket eliminerar behovet av besiktning eller vibrationsmätning före arbetets start. Denna egenskap är särskilt värdefull i tätbebyggda eller känsliga områden där störningar och risker för omgivande strukturer måste hållas till ett minimum.

 

Fördelar med Hydraulisk Spräckning

Den hydrauliska spräckningsmetoden erbjuder betydande fördelar, speciellt i bostadsområden eller när närhet till befintliga strukturer kräver en varsam hantering. Dess vibrationsfria natur minskar risken för skador på närliggande byggnader och infrastruktur, vilket gör metoden till ett säkert val för både arbetsteam och omgivning. Denna metod bidrar också till en mer behaglig miljö för områdets invånare, eftersom den minimerar ljud och vibrationer som ofta förknippas med traditionella spräckningsmetoder.

 

Avslutande och Erbjudande

Efter framgångsrik bergspräckning var platsen optimalt förberedd för nästa skede i poolprojektet. Vårt arbete understryker vårt åtagande att erbjuda skräddarsydda lösningar som möter våra kunders unika behov, från poolgrävning till komplexa markarbeten. Vi är stolta över vår förmåga att hantera även de mest utmanande projekten med precision och professionalism. För alla som söker expertis inom poolgrävning, bergspräckning eller annat markarbete i Stockholm och omgivande områden, står vårt team redo att leverera effektiva och hållbara lösningar. Med vår erfarenhet och tekniska kunskap är ditt projekt i trygga händer från start till mål.

bottom of page