top of page

Gräva för pool

Om ni läser detta, så kanske ni redan gett upp idéen att gräva pool för hand. Markarbeten för pool är den första och en av de viktigaste steget i processen av poolbygge. Vart ska pool stå, hur bredd, lång, djupt ska den bli? När det gäller pool planering, så uppstår det många frågor. Därför börjar vi på Medverk Allservice Hb alltid med ett gratis kund besök.

Idag finns det väldigt många olika pool tillverkare, som presenterar olika pool modeller som ni kan välja mellan. Därför det är jätte viktigt att välja den rätta modellen, som inte bara passar din budget och önskemål, utan också passar din tomt. När ni gjort ert val av pool och storlek, så kommer vi och ser så det passar bra på er tomt, samt gör upp en plan med markarbete. Sedan skriver vi våran offert till er. Alla tomter är unika och olika pool modeller kräver att markarbetet blir utfört på olika sätt - det är faktorer som kan påverka kostnaderna för pool grävning. Vi har förberett och byggt mängder av pooler från olika leverantör, vilket ger oss stort förtroende i våran kompetens.

Vad ingår i pool markarbete?

  • Gräva för poolen. Vi gräver och förbereder marken med precision.

  • Köra bort uppschaktade massor (här ingår kostnader både för själva bortforslingen och tippavgifter)

  • Förbereda markbädd och dränerings system

  • Gjuta betong platta (isolerad eller oisolerad) * Bara om ni har valt modell som står på betong platta.

  • Återfylla med Kapillärbrytande Material: Användning av makadam för optimal dränering

 

Hur lång tid tar det att gräva ett pool?

 

Ett vanligt 4x8m pool med djupet på 1,5 meter ( ca 185cm schakt djupet) kan blir klart under 3 dagar(markbädd och dränering), men det kan varieras från tomt till tomt. Här beror mycket på hur stor din tomt är, hur nära pool gropen är till närmaste lämpligaste plats för att lasta massor på lastbil. Hur enkelt det är att ta alla maskiner fram till arbetsplats. Vilken typ av schaktmassor som ligger i marken. Om din pool ska stå på betong plattan, så tar det ca 3 dagar ytterligare att gjuta plattan. Sen måste även betong torkas. Betong torkas helt under ca 30 dagar, men väggar kan ofta monteras efter 3-5 arbetsdagar.

 

Berg och Stenar – Expertis i Bergspräckning och Stenspräckning

 

Man kan tyvärr inte se genom marken med bara ögat. Därför är det jätte viktigt att ta fram så mycket information som du kan om din tomt. Om vi stöter på berg eller sten under pool grävning, så finns två alternativ. Alternativ 1: man kan försöka att flytta pool grop för att undvika berg/stenspräckning eller alternativ 2: man måste ta bort sten eller berg med den lämpligaste metoden. Här på Medverk Alservice Hb utför vi den säkraste metod för att ta bort berg eller sten. Vi spräcker berg med hjälp av hydrauliskt cylinder som kallas för “ DARDA” . Den metod kräver inget tillstånd, den är helt vibrations fri. Vilket gör att vi kan fortsätta med arbetet omedelbart, istället för att ni behöver vänta på utförande av kontrollbesiktning, vibrationsmätningar och tillstånd. Mer om stenspräckning som vi utför kan ni läsa om HÄR.

 

Logistik och Planering för Ditt Poolprojekt

 

Det är jätte viktigt att planera start av markarbeten för din pool i god tid. Vi måste gemensamt se till att arbetet inte påbörjas för tidigt från själva pool leveransen. Då det finns risk att väggar i pool gropen kan rasa ner om det står öppet för lång tid innan pool installation kan påbörjas. Även om ni har gott om plats för leverans av pool material, som kommer under samma period då markarbeten sker, så är är det viktigt att det inte blockerar tillgång för maskiner och last plats. Om ni är tvungna att hålla poolgropen öppet under längre tid, så är viktigt att gropen är dränerad, så regn eller grundvatten inte samlas på botten.

 

Vad kostar det att gräva pool?

 

Varje pool projekt är unik, därför kan pris skilja och det är svårt att nämna ett grund pris. För att få ett offert på ditt projekt, ring eller mejla oss, så planerar vi ett helt gratis besök hos er. Glöm ej att alla poolbyggen börjar med ett ”HEJ”

 

Vart utför vi arbetet?

 

Medverk Allservice fokuserar främst på att gräva pooler i norra delen av Stockholm, men vi har kapaciteten och flexibiliteten att ta oss an projekt över hela Stockholm. Oavsett var du bor i regionen, är vi redo att hjälpa dig att förverkliga din pool.

bottom of page