top of page

Dränering av huset i Bromma

Inledning till Projektet

I detta omfattande projekt åtog vi oss att förbättra dräneringen runt en bostadsfastighet, ett arbete som är avgörande för att skydda fastigheten mot fukt- och vattenskador. Projektet krävde noggranna grävningsarbeten för att implementera en hållbar dräneringslösning, och varje steg genomfördes med största precision och omsorg.

 

Utmaningar och Lösningar

En av de större utmaningarna i projektet var närvaron av en stor sten belägen nära en väg. För att hantera detta effektivt använde vi Darda, en hydraulisk spräckare. Denna metod innebar precision i borrning och kontrollerad spräckning, vilket säkerställde minimal påverkan på omgivningen.

En annan viktig del av projektet var rivningen av en tillbyggnad. Tack vare användningen av en grävmaskin kunde vi genomföra rivningsarbetet på ett smidigt och effektivt sätt. Grävmaskinens kraft och flexibilitet gjorde det möjligt för oss att snabbt avlägsna strukturer och rensa området, vilket möjliggjorde en smidig övergång till dräneringsarbetena.

 

Fördelar med Vår Metod

Precision med Darda:

Vår användning av Darda-tekniken innebär exakt stenspräckning som skyddar närliggande infrastruktur. Genom att kombinera noggrann borrning med kontrollerad spräckning kunde vi effektivt hantera stora stenar utan att skada omgivande miljö.

Effektiv Rivning:

Användningen av grävmaskiner möjliggjorde snabb och säker rivning av byggnadsdelar. Grävmaskinens kraft och flexibilitet var avgörande för att effektivt rensa området och förbereda för de efterföljande dräneringsarbetena.

Miljövänlig Ansats:

Vi strävar alltid efter att minimera miljöpåverkan i våra projekt. Genom att använda metoder som genererar mindre buller och störningar kunde vi säkerställa en miljövänlig process under både spräcknings- och rivningsfaserna.

Helhetslösning: Vårt team är utrustat för att hantera både dränering, spräckning och rivning som en del av ett sammanhängande projekt. Denna integrerade ansats säkerställer en effektiv och samordnad lösning för våra kunder.

Avslutande Ord

Om ni behöver hjälp med dränering av husgrund, poolgrävning, stenspräckning eller annan typ av markarbete inom Stockholmsområdet, tveka inte att kontakta oss. Vårt team är här för att erbjuda expertis och kvalitets lösningar för era behov.

bottom of page