top of page

 Uppdrag för att gjuta betong platta till garage i Bålsta, Håbo

Inledning till Projektet

I Bålsta, Håbo, tog vi oss an ett krävande uppdrag att grundlägga och gjuta en isolerad betongplatta för ett garage. Projektet krävde omfattande planering och skickligt utförande för att skapa en hållbar och stabil grund som skulle stå emot tidens prövningar.

 

Schaktningsprocessen

Vi inledde projektet med schaktning för garagegrunden. Detta steg var avgörande för att säkerställa att marken var korrekt förberedd för konstruktionen. Vårt team använde avancerad utrustning och metoder för att effektivt förbereda området.

 

Dräneringssystemets Installation

Ett effektivt dräneringssystem anlades för att hantera vattenflödet runt garaget. Detta var en viktig åtgärd för att skydda konstruktionen från fukt och vattenrelaterade skador, vilket är avgörande för garagets livslängd och funktionalitet.

 

Gjutning av Betongplattan

Kärnan i projektet var betongplattan, vars design inkluderade 500mm höga kantelement och en syllbalk, vilket bidrog till dess robusthet och stabilitet. Vi lade också 200mm isolering under plattan för att förbättra dess energieffektivitet och 100mm tjockt betonglager för att ge en stark, jämn och hållbar yta.

 

Markplanering och Slutgiltiga Toucher

Utöver själva konstruktionen, hanterade vi också markplaneringen runt garaget. Detta innefattade att jämna ut och förbereda marken för enkel åtkomst och estetiskt tilltalande omgivning. Varje detalj av projektet genomfördes med största omsorg och precision.

 

Avslutande Ord

Genom detta projekt i Bålsta har vi demonstrerat vår expertis och förmåga att leverera högkvalitativa lösningar inom grundläggning och betongarbeten. Vi är stolta över att erbjuda lösningar som inte bara uppfyller, utan överträffar våra kunders förväntningar i fråga om kvalitet och hållbarhet. Vårt engagemang för detaljer och kvalitet i varje steg av processen gör oss till ett pålitligt val för framtida projekt.

bottom of page