top of page

Gräva för poolen i Häggvik, Sollentuna

Inledning till Projektet

I den lugna förorten Häggvik, belägen i Sollentuna, fick vi äran att ta oss an ett krävande projekt som innebar att gräva för en 4x7 meter stor pool samt att förbereda ett teknikrum. Projektet presenterade sig med unika utmaningar, särskilt med tanke på det begränsade utrymmet för schaktarbetena, vilket krävde en noggrann planering och en kreativ tillvägagångssätt.

 

Hantering av Trångt Utrymme

Det begränsade utrymmet ställde höga krav på vår förmåga att tänka i nya banor. Vi optimerade varje steg i processen för att effektivisera arbetet utan att kompromissa med kvaliteten eller orsaka onödiga störningar i det omgivande området. Vår långa erfarenhet av att arbeta under liknande förhållanden var en ovärderlig tillgång för att säkerställa en framgångsrik genomförande av projektet.

 

Övervinna Berggrundens Utmaningar

Under arbetets gång mötte vi på ett omfattande berg som sträckte sig under hela det planerade poolområdet. För att ta oss an denna utmaning använde vi oss av en Darda spräckcylinder, en metod som visade sig vara både effektiv och skonsam för omgivningen. Trots dessa geologiska hinder kunde vi uppfylla kundens önskemål om poolens djup och säkerställa att slutresultatet blev precis som planerat.

 

Slutförande av Poolbygget

Efter att framgångsrikt ha hanterat berggrunden och anpassat området till projektets behov, fortskred arbetet smidigt. Installationen av poolen skedde i perfekt harmoni med den befintliga altanen, vilket bidrog till en estetiskt tilltalande och sammanhängande utomhusmiljö som inbjuder till avkoppling och umgänge.

 

Vårt Engagemang för Ditt Poolprojekt

Om du planerar att skaffa en pool i Häggvik eller närliggande områden, är vi här för att hjälpa till. Från den initiala planeringen till det färdiga resultatet, är vi engagerade i att tillhandahålla en komplett service som täcker alla aspekter av poolbygget och markarbetet, anpassade efter dina specifika önskemål och behov.

 

Avslutande Ord

Genom vårt arbete i Häggvik har vi återigen bevisat vår förmåga att hantera och lösa komplexa utmaningar med kreativitet och teknisk expertis. Vi är stolta över att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som inte bara uppfyller, utan överträffar, våra kunders förväntningar, vilket gör varje projekt till en unik framgångssaga.

bottom of page