top of page

Gräva för poolen i Häggvik, Sollentuna

Det här arbetet skedde i Häggvik, Sollentuna. Vi utförde markarbete för pool med storlek 4x7m, samt schaktade för teknik rum. Schaktområdet var trångt, vilket gjorde att det behövdes lite extra kreativitet, för att utföra jobbet på ett så smidigt sätt som möjligt. Under grävningen stötte vi på ett berg, som fanns under hela pool ytan. Vi använde våran Darda spräck cylinder för att spräcka bort berget, eftersom kunden ville ha poolen på det djup som vi hade planerat. När vi hade spräckt bort berg till rätt nivå, så fortsatte jobbet enligt planen och poolen kunde monteras i jämn höjd med den befintliga altanen. 

Om ni planerar att skaffa pool så kontakta oss, så hjälper vi gärna er med markarbetet och poolbygget.

bottom of page