top of page

Gräva för rund pool i Bålsta

Inledning till Projektet

I den charmiga staden Bålsta mötte vi en särskild utmaning: att förbereda marken för en rund pool som skulle placeras ovan mark. Med begränsade utrymmen på platsen blev detta projekt ett utmärkt tillfälle att demonstrera förmågan hos våra mini maskiner.

 

Användning av Mini Maskiner

Den trånga passagen till arbetsområdet krävde ett alternativt tillvägagångssätt. Våra mini maskiner, perfekt anpassade för sådana situationer, möjliggjorde en effektiv och precis schaktning. Detta visar på vikten av rätt utrustning för specifika projektbehov.

 

Schaktning och Förberedelse

Arbetet inleddes med att noggrant schakta ut det område där poolen skulle placeras. Efter schaktningen lades en markduk ut längs botten och sidorna i gropen, vilket skapade en stabil och hållbar grund för den kommande konstruktionen..

 

Makadam och Markvibrator

Vi fyllde sedan gropen med makadam, som komprimerades ordentligt med en markvibrator. Denna process säkerställde en fast bas för poolen, en kritisk faktor för att garantera dess långsiktiga stabilitet och hållbarhet.

 

Separering med Markduk

Ett ytterligare lager av markduk lades ovanpå makadamet för att separera det från det efterföljande lagret av stenmjöl. Detta var ett avgörande steg för att förhindra blandning av material och säkerställa en jämn och stabil grund för poolen.

Det Sista Lagret av Stenmjöl

Stenmjölet, som applicerades som det sista lagret innan konstruktionen av poolstommen, spelade en viktig roll i att skapa en optimal och jämn yta för den slutliga placeringen av poolen.

 

Slutförande och Kundnöjdhet

Projektet avslutades framgångsrikt med stor hjälp av våra mini maskiner och den noggranna förberedelsen av underlaget. Det var mycket tillfredsställande att se hur vårt team anpassade sig till projektets unika förutsättningar och levererade en perfekt förberedd plats för kundens rundpool, vilket speglade vår hängivenhet till kvalitet och kundnöjdhet.

bottom of page