top of page

Grävning av pool i Viby, Sollentuna

Inledning till Projektet

I ett utmanande projekt i Viby, Sollentuna, ställdes vi inför uppgiften att gräva för en pool där utrymmet var extremt begränsat. Projektet innebar att gräva en 4x7 meter stor pool på en fastighet där varje kvadratmeter var avgörande.

 

Hantering av Utrymmesbegränsningar

Med nästan ingen plats för manöver var logistiken en central del av projektet. Allt material som grävdes upp lastades direkt på en lastbil för att göra utrymme för grävmaskinen. Denna noggranna planering och koordination var avgörande för att projektet skulle lyckas.

 

Grävning och Precisionsarbete

Grävningen av poolgropen krävde stor precision, särskilt eftersom det fanns begränsat utrymme för justeringar efteråt. Vi genomförde denna del av arbetet med extrem noggrannhet, medvetna om att varje handling hade en direkt inverkan på projektets slutresultat.

 

Anläggning av Dränering och Återfyllning

Efter att gropen var grävd, anlade vi ett dräneringssystem och återfyllde området. Dessa steg följde standardprocessen för poolinstallation, men krävde extra uppmärksamhet på grund av de rådande utrymmesbegränsningarna.

 

Installation av Träpool och Finjustering

Projektet involverade installation av en träpool, vilket kräver finjustering av poolens botten med stenmjöl efter att väggarna monterats. Detta steg var särskilt viktigt för att säkerställa poolens stabilitet och hållbarhet.

 

Hantering av Oväntade Utmaningar

Under grävningsprocessen upptäcktes en stor sten som utgjorde ett oväntat hinder. Efter samråd med kunden bestämde vi oss för att spräcka bort stenen för att uppnå det planerade djupet för poolen. Denna flexibilitet och förmåga att anpassa sig till oväntade förhållanden är en viktig del av vårt arbete.

 

Avslutande Ord

Trots utmaningarna med begränsat utrymme och oväntade hinder, lyckades vi genomföra detta poolprojekt i Viby med stor framgång. För dem som överväger liknande projekt i Sollentunaområdet, står vi redo att erbjuda vår expertis och anpassningsförmåga för att möta även de mest komplexa behoven.

bottom of page