top of page

Markarbete för rund pool i Roterbro

Inledning till Projektet

I den idylliska byn Roterbro stod vi inför en spännande utmaning: att installera en rund pool med en diameter på 5 meter från Poolkungen. Projektet innefattade inte bara grävning för poolen utan också anläggning av ett effektivt dräneringssystem och ett jämnt lager av sand. Utmaningen komplicerades ytterligare av den begränsade tillgången till schaktområdet.

 

Utmaningar med Tillgängligheten

Vår främsta utmaning låg i att få tillgång till platsen där poolen skulle installeras. Med endast en smal passage tillgänglig genom en gemensam lekplats och behovet av att utnyttja en del av grannens tomt, krävdes det av oss att planera noggrant och samtidigt vara hänsynsfulla mot de boende och omgivningen.

 

Användning av Specialutrustning

I vår strävan att hantera de utmaningar som kommer med effektivt materialhantering, har vi vänt oss till användningen av specialutrustning. Bland dessa, spelar transportband en central roll för att på ett skonsamt och effektivt sätt hantera schaktmassor. Genom denna metod kan vi förhindra markskador och samtidigt effektivisera processen för att transportera material. Det som särskilt utmärker vår kapacitet inom detta område är vår diversifierade arsenal av transportband. Vi har inte bara en utan två olika längder på transportband, en som är 8 meter och en annan som är 4,2 meter lång. Denna variation gör oss oerhört flexibla och kapabla att anpassa oss till olika situationer och behov. Vår förmåga att effektivt använda specialutrustning som transportband visar på vår expertis och kompetens inom området. Det är genom sådana strategiska investeringar som vi fortsätter att leverera överlägsen service till våra kunder, säkerställa projektens framgång och bidra till en mer hållbar och effektiv byggprocess.

 

Logistik och Transport

Begränsningen i tillgänglighet för större transportfordon ledde oss till att använda tippsläp för att avlägsna schaktmassor från platsen. Denna strategi var inte bara effektiv utan också minimerade den störningar för grannar och området i stort.

 

Resultatet och Kundnöjdhet

Trots projektets utmanande förutsättningar avslutades arbetet framgångsrikt. Den extra ansträngningen och kreativiteten som krävdes under projektets gång resulterade i en stor tillfredsställelse när vi såg det slutliga resultatet: en estetiskt tilltalande och funktionell rund pool som både vi och kunden kunde vara stolta över.

 

Avslutande Ord

Detta projekt i Roterbro är ett bevis på vår förmåga att anpassa oss och hitta lösningar oavsett utmaningar. För de som funderar på att installera en pool, oavsett logistiska utmaningar, är vi redo att ta oss an uppdraget med vår expertis och erfarenhet.

bottom of page