top of page

Markarbete för rund pool i Roterbro

Här var våran uppgift att gräva för en rund pool från Poolkungen med diameter 5 meter, samt att anlägga dräneringssystem och ett fint jämnt lager av sand. När man gör markarbete för pool, så är det en fördel att ha bra tillgång till schakt området, för att underlätta tillgång av maskiner och lastbilar. På det här stället hade vi inte de bästa förutsättningarna. Till exempel så var den enda vägen till baksidan av huset genom en gemensam lekplats. Vi fick också lov att använda en liten del av grannens tomt, för att  ha möjlighet att komma till husets baksida, där poolen skulle placeras. För att utföra markarbete för pool i en sådan situation, var det nödvändigt att använda extrautrustning, så som transportband för att undvika skador på marken, samt för att ha möjlighet att lasta schaktmassorna som skulle bort, vilket givetvis inte var några problem för oss, då vi har haft liknande situationer förut. Det var ont om plats för lastbilen att backa till platsen, så vi använde oss av våra tippsläp, för att köra bort massorna istället. Projekt som dessa, som kräver lite extra planering och kreativitet för att slutföra projektet, gör det extra tillfredsställande att se resultatet i slutet.

bottom of page