top of page

Platta till pool i Orminge.

Inledning till Projektet

I det natursköna Orminge antog vi utmaningen att förbereda marken för installationen av en ovanmark-pool med stål stomme. Vårt omfattande arbete sträckte sig från inledande schaktning och bergspräckning till den slutgiltiga gjutningen av en betongplatta, vilket krävde både precision och teknisk skicklighet.

Schaktning och Förberedelser

Vårt första steg innebar att noggrant schakta den tänkta platsen för poolen och att avlägsna jord för att frilägga det underliggande berget. Denna grundläggande förberedelse var avgörande för att skapa en fast grund för poolens installation.

 

Bergspräckning med Hydraulik

Vid utförandet av bergspräckningen i Orminge-projektet, använde vi oss av den avancerade Darda C12 hydrauliska spräckaren i kombination med en borrbalk monterad på en grävmaskin. Denna metod tillät oss att på ett precist och kontrollerat sätt spräcka berget, vilket är avgörande i områden där minimal störning och vibrationer är ett måste. Fördelarna med att använda Darda C12 inkluderar inte bara dess vibrationsfria natur, vilket minskar risken för skador på närliggande strukturer, utan också dess förmåga att genomföra arbetet med hög precision. Den hydrauliska spräckaren, i samband med borrbalken, gjorde det möjligt för oss att rikta spräckningsarbetet mycket exakt, vilket optimerade spräckningsprocessen och minimerade mängden onödigt berg som behövde tas bort. Denna teknik underlättade också en snabbare process, eftersom vi kunde arbeta direkt från grävmaskinen, vilket bidrog till en mer kostnadseffektiv och tidseffektiv projektgenomförande. Genom att använda Darda C12 och borrbalk med grävmaskin kunde vi säkerställa att projektets grundarbeten utfördes med den högsta nivån av effektivitet och säkerhet.

 

Anläggning av Markduk och Makadam

Efter att berget hade spräckts, installerades en markduk direkt ovanpå, följt av ett noggrant anlagt lager av makadam. Dessa skikt var kritiska för att skapa en stabil bas för poolens struktur och säkerställa dess långvariga hållbarhet.

Konstruktion av Stomme och Armering

Med ett stabilt lager av makadam på plats, fortsatte vi med att konstruera stommen för betongplattan och installera armeringsnät. Denna detaljerade och noggranna process var essentiell för att garantera plattans styrka och beständighet över tid.

Gjutning och Polering av Plattan

Gjutningsprocessen underlättades av användningen av en betongpump, vilket var en idealisk lösning för den utmanande terrängen i Orminge. Efter att betongen hade härdats, polerades ytan till perfektion för att uppnå en slät och estetiskt tilltalande finish.

 

Avslutande Ord

Projektet i Orminge visade vår förmåga att hantera varje steg i processen för markarbete och poolkonstruktion. Vi är stolta över att ha levererat en stabil och estetiskt tilltalande betongplatta för kundens ovanmark-pool, helt enligt plan.

bottom of page