top of page

Schaktning, spräckning av berg och gjutning av platta till pool i Orminge.

På det projektet var målet att utföra markarbete för en ovanmark-pool med stål stomme. Steg ett var att schakta en yta för pool, sedan fria befintligt berg från jord, för att underlätta nästa steg som är bergspräckning. I det här fallet använde vi en metod att spräcka bort berget med hjälp av hydraulik.  Bergspräckning av berg med hydraulisk spräckare är en vibrationsfri metod, vilket gör jobbet både tryggt och effektivt. Efter att berget var borttaget, så var det dags att anlägga markduk och makadam lager. När ytan var fylld med makadam och planats ut, byggde vi en stomme till plattan och monterade armeringsnät på distanser. Sista steget var att gjuta plattan. På den tomten valde vi att gjuta platta med användning av betong pump. Efter att betongen hårdnat, så var det dags för polering av plattan med glättare, som resultat fick vi en flak och fint betongplatta till ovan mark pool, precis enligt våran plan. 

bottom of page