top of page

Pool totalentreprenad i Södertälje

Ett stort  pool projekt i Södertälje. På detta uppdrag skulle vi utföra totalentreprenad på ett 4x8m thermo pool, samt montera ca 40 lpm av L-stödmur på två nivåer. Först skulle vi gräva för en mur för att öka ytan på det nedre plan där poolen skulle placeras. Muren skulle monteras i två nivåer, på grund av stor höjdskillnad mellan fram och baksidan av tomten. Då muren var klar, började vi med själva grävningen av poolgropen. Efter att vi nått den önskade nivån, så anlade vi dräneringslager med dräneringssystem. Efter dräneringslager det var dags att forma ett stomme med armering till betongs plattan, samt montera extra armeringsjärn för framtiden väggar. I den gjutningen använde vi en betongpump, för att gjuta både grund och väggar. När gjutningen var klar, lämnade vi den för att hårdna under en vecka. Därefter var det väggarnas tur att gjutas. Då väggar hårdnat och konstruktionen var redo, så utförde vi det sista momentet för en perfekt pool, nämligen montering av liner, lampor och andra tillbehör. Som resultat fick vi en jättefin pool. Resterande jobb, som montering av trall, valde kunden att göra själv under sin semester, för att själv få inkludera sina egna händiga kunskaper i projektet! 

bottom of page