top of page

Pool totalentreprenad i Södertälje

Inledning till Projektet

I Södertälje tog vi oss an ett ambitiöst totalentreprenadprojekt för en 4x8 meter stor thermo pool, som även inkluderade monteringen av en L-stödmur på två nivåer för att hantera höjdskillnaden på tomten.

 

Konstruktion av Stödmuren

Vårt första steg var att gräva för och konstruera en stödmur för att utöka ytan där poolen skulle placeras. Med tanke på den stora höjdskillnaden mellan fram- och baksidan av tomten, utfördes muren i två nivåer för optimal stabilitet och utnyttjande av utrymmet.

 

Grävning av Poolgropen

Efter att stödmuren var färdigställd, påbörjades grävningen av poolgropen. Detta utfördes noggrant för att nå den önskade nivån och förbereda för nästa steg.

 

Anläggning av Dräneringssystem

Ett dräneringssystem installerades i botten av poolgropen, tillsammans med ett dräneringslager. Detta var avgörande för att hantera eventuellt vattenflöde och skydda poolens grund.

 

Formning och Gjutning av Plattan

Vi formade sedan en stomme med armering för betongplattan och monterade ytterligare armeringsjärn för de framtida väggarna. Med en betongpump gjöts både grunden och väggarna, en process som krävde precision och expertis.

 

Hårdning och Väggkonstruktion

Efter att betongen hade gjutits, lämnade vi den för att hårdna under en vecka. Därefter fortsatte vi med gjutningen av väggarna, ett kritiskt steg för poolens struktur och hållbarhet.

 

Montering av Liner och Tillbehör

När konstruktionen var redo, genomförde vi det sista steget: monteringen av liner, lampor och andra tillbehör. Detta gav poolen en estetisk och funktionell fulländning.

 

Resultat och Kundens Inkludering

Projektet resulterade i en vackert färdigställd pool, och kunden valde att själv montera trallen under semestern för att lägga till en personlig touch till projektet.

 

Avslutande Ord

Detta omfattande projekt i Södertälje visar vår förmåga att hantera komplexa poolbyggen från början till slut. Vi är stolta över att ha levererat en högkvalitativ lösning som inte bara uppfyller, utan överträffar kundens förväntningar.

bottom of page