top of page

Poolgrävning i Åkersberg.

Poolen placerades på framsidan av tomten, parallellt med huset. Tomten har mycket sluttning mot gatan, så det var inte så mycket att gräva och forsla bort, då vi kunde använda upp schaktade massor för planering av tomten runt poolen. Poolens storlek var 3,5x6,5m och levererades av Poolvision. Vad som kändes som ett väldigt lätt jobb i början, blev mer och mer avancerat, ju längre i processen av grävning vi kom. Mer överraskningar verkade befinna sig i schakt området. Under schaktningen av poolen grävde vi upp hela dräneringssystem till hus, som fanns i mitten av pool. Samt en stor del av berg upptäcktes på en av kortsidorna. För att placera poolen på rätt ställe, behövde vi flytta dräneringssystemet och leda den runt pool-grunden, samt spräcka berg. Till slut kunde vi lösa alla hinder och utföra markarbetet till poolen på bestämd plats och förberedda markbädd till pool plattan på rätt sätt.

bottom of page