top of page

Poolgrävning i Åkersberg.

Inledning till Projektet

I Åkersberg genomförde vi ett ambitiöst poolprojekt som utmanade oss på flera oväntade sätt. Projektet omfattade installationen av en pool med dimensionerna 3,5x6,5 meter från Poolvision, strategiskt placerad på framsidan av en sluttande tomt, vilket skapade en unik miljö parallellt med huset. Genom projektets gång mötte vi på en rad utmaningar som krävde både kreativitet och teknisk kompetens för att övervinna.

Användning av Uppschaktade Massor

Tack vare tomten som lutade mot gatan, kunde vi återanvända de uppschaktade massorna för att planera ut området runt poolen. Detta inte bara optimerade vår arbetsprocess utan bidrog också till att minska behovet av att införskaffa ytterligare material, vilket gjorde projektet mer kostnadseffektivt och miljövänligt.

 

Överraskningar under Grävningen

Det som initialt tycktes vara en direkt och okomplicerad uppgift blev snabbt mer invecklat. Under schaktprocessen upptäcktes både husets befintliga dräneringssystem direkt i mitten av den planerade poolplatsen och en betydande mängd berg längs ena kortsidan. Dessa upptäckter krävde en omgående omvärdering av projektplanen.

Omplacering av Dräneringssystemet

En av de första åtgärderna var att omlokalisera dräneringssystemet. Detta var en kritisk åtgärd för att försäkra att poolens struktur och funktionalitet inte skulle komprometteras. Genom att omleda dräneringssystemet runt poolgrunden, kunde vi säkerställa att framtida problem skulle undvikas.

Spräckning av Berg

För att kunna fortsätta med installationen av poolen på den önskade platsen, var vi tvungna att adressera den utmanande berggrunden. Vi använde en hydraulisk spräckare tillsammans med en borrbalk för mer effektiv bergborrning. Denna metod tillät oss att precist och kontrollerat bryta igenom berggrunden, vilket var avgörande för att kunna skapa en jämn och stabil yta för poolens grund.

 

Lösning av Alla Hinder

Trots dessa oväntade hinder, lyckades vi lösa alla problem och slutföra markarbetet för poolen på den bestämda platsen. Vi förberedde noggrant markbädden till poolplattan, säkerställande att allt var i perfekt ordning för installationen.

 

Avslutande Ord

Vårt arbete i Åkersberg står som ett bevis på vår förmåga att anpassa oss och övervinna en rad utmaningar. Med en kombination av erfarenhet, flexibilitet och teknisk expertis, är vi väl rustade för att ta oss an poolprojekt av alla storlekar och komplexitetsnivåer. Om du funderar på att installera en pool och möter logistiska eller tekniska utmaningar, är vi redo att hjälpa till. Kontakta oss för att utforska hur vi kan bidra till ditt nästa poolprojekt och markarbete.

bottom of page